Over ons Diensten Contact Infos

Country Estates bvba

  • Château de Rixensart
  • Rue de l’Eglise 40/4
  • B-1330 Rixensart
  • BTW BE 0833.300.868
  • Verzekerd bij AXA Verzekeringen, polis nr 730393159
  • Toezichthoudende autoriteit : www.biv.be
  • Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
  • Luxemburgstraat, 16B – B-1000 Brussel
  • Onderworpen aan de BIV Ethische code

| T +32 2 640 00 61 | info@country-estates.be |
Château de Rixensart | Rue de l’Eglise 40/4 | B-1330 Rixensart | Vastgoedmakelaars BIV goedgekeurd |

| Beheer van onroerend goed | Privé beheer | Vertegenwoordiging van de eigenaar | Belgïe | Frankrijk |
| Handvest in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer | Algemene voorwaarden & Gebruik van de website |