Over ons Diensten Contact Infos

Evaluatie en expertise

Schatting en voorafgaand deskundig rapport voor de berekening van de successierechten. In het kader van een successie, een erfopvolging, een onverdeelheid, een aankoop of een verkoop helpen wij u om de waarde te bepalen van uw bossen, gronden en gebouwen. Wij bezorgen u een volledig dossier met de kadastrale percelen en plannen.

Pachtwet

We nemen deel aan onderhandelingen tussen eigenaars en pachters in het kader van verkoop, vernieuwing van pacht en pachtvrij maken, om oplossingen te vinden voor uw specifieke situatie.

Stedelijke ontwikkelingszones

Bezit u onroerend goed in een stedenbouwkundig interessant gebied? Dan helpen wij u uw landgoederen te valoriseren door te zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden.

Hout- en landbeheer

We kunnen u in die domeinen experten aanraden.

| T +32 2 640 00 61 | info@country-estates.be |
Château de Rixensart | Rue de l’Eglise 40/4 | B-1330 Rixensart | Vastgoedmakelaars BIV goedgekeurd |

| Beheer van onroerend goed | Privé beheer | Vertegenwoordiging van de eigenaar | Belgïe | Frankrijk |
| Handvest in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer | Algemene voorwaarden & Gebruik van de website |